Новости:
Отсутсвие новостей - само по себе хорошая новость :)
RU|EN

Комплекс предоставляемых услуг:


 

      Сотрудники компании «Брок-Трейд» – это специалисты, которые взаимодействуют на протяжении многих лет с таможенными органами как таможенный брокер, с налоговыми органами как бухгалтер, с перевозчиками, морскими портами, железной дорогой как экспедитор и с другими государственными органами на основании договора с клиентом и умеют не только оформить обычный груз, заполнить таможенную и налоговую декларацию, но и умеют предложить нестандартные решения в сложных вопросах, в том числе с оформлением разрешительных документов, ведению бухгалтерского учета и перевозкой грузов в международном сообщении, для уменьшения затрат своих клиентов.

 


Наши преимущества:

Опыт работы:

Нас отличает безупречный опыт работы с 1995 г. 

Качественно и вовремя:

Мы гарантируем своевременное и профессиональное оформление всех необходимых документов за счет представительств во многих городах страны

Выгодно:

Мы обеспечим значительную экономию Ваших средств за счет лояльной ценовой политики и уменьшения затрат
 
 

Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Нажмите на кнопку справа или на виджет онлайн-поддержки - и мы поможем вам!

         
 

 

Вопрос-ответ

Вопрос: Наше підприємство планує імпортувати товар з Німеччини до України. Які необхідні документи для підтвердження країни походження товару.
Ответ: 1) Якщо товар товар який імпортується до України в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, вiд 27 червня 2014 року (далi - Угода) повiдомляємо.
Походження товару вартістю до 6000 євро підтверджується декларацією інвойсом, в якому повинно бути зазначено згідно Протоколу 1 вищезазначеної Угоди наступні дані:

                                       Нiмецька версiя
     Der Ausfhrer (Ermchtigter Ausfhrer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklrt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, prferenzbegnstigte ...(2) Ursprungswaren sind.
                                     
____________
     1 Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.
     2 Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".
     3 Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.
     4 У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та iм'я особи, що пiдписує.

2) Якщо товар більше ніж 6000 евро, який імпортується з Німеччини до України підтвердженням походження товару є сертифікат перевезення EUR.1

 
Вопрос: Наше підприємство експортувало свій товар – каркас дерев’яних вуликів та вантаж переткнув кордон України та був доставлений до Великобританії покупцю, але вантаж виявився з частковим браком. Необхідно чи сплачувати ПДВ при поверненні товару в Україну у режимі реімпорту, якщо 6 (шість) місяців ще не минуло-? Прошу надати відповідь або документ з цього питання.
Ответ: На Ваш запит щодо оподаткування податком на додану вартість у разі реімпорту товарів по рекламації.Згідно з пунктом 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України у митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, які були поміщені у митний режим експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у митний режим експорту, або з інших обставин, що перешкоджають виконанню цього договору, якщо ці товари:
а) повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту;
б)перебувають у такому самому стані, в якому вони оформлені у митний режим експорту, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якого були виявлені недоліки, що спричинили реімпорт товарів.

Операції із ввезення товарів у митному режимі реімпорту відповідно до пункту 206.3 статті 206 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, крім операцій із ввезення відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу.
 

Подробнее(все вопросы и ответы)  

 

hhhhh

Обратная связь

Остались вопросы?
Мы с радостью ответим!

Хотите узнать цену "ГЛАВНАЯ" ?

Оставьте свои данные и мы вам дадим последний прайс

Загрузка документов